Kultur & historia

Järnbruket

Galtströms bruk är Medelpads äldsta, största och sista järnbruk och var i drift mellan åren 1673 och 1916. Bruksmiljön är välbevarad och många av de gamla bruksbyggnaderna finns att besöka, exempelvis rost- och masugnen, kapellet och bagarstugan.

Om Galtströms bruk

Galtström är ett gammalt järnbruk med anor från 1600-talet i Njurunda socken i Sundsvalls kommun. Bruket anlades 1673 av Magnus Blix och var det första järnbruket i Medelpad. 1686 bestod bruket av två hammare belägna i närheten av masugnen och att man producerade 1200 skeppspund stångjärn per år, motsvarande 163 ton, som utskeppats till Stockholm. Järnbruket lades ner 17 januari 1916 och sågen stängde 1919.

image

Kultur & historia

Herrgården

En vacker park omger den ståtliga herrgården med flygelbyggnader och det bevarade brukskontoret. Herrgården är idag en modern konferensanläggning som idag används internt av företaget SCA. Det är inte möjligt att låna eller hyra fastigheten idag.

image

Kultur & historia

Ladugården

I ladugården finns en utställning om Galtström. Där finns också en fotoutställning som visar olika aspekter av livet vid bruket. I den norra hamnen – vid Otterviken – finns en gammal ångdriven lyftkran bevarad.

image

Kultur & historia

Bagarstugan

Vid kyrkdammens utlopp finns den gamla kombinerade bagarstugan och tvättstugan. Under sommaren kan du se hur man bakade förr i tiden i den gamla vedeldade ugnen samt ta en fika.

image

Kultur & Historia

Kapellet

Vid björkallén, inte så långt från infarten till Galtström, ligger kapellet vackert vid kyrkdammen. Galtströms kapell är Norrlands första brukskyrka. Kapellet byggdes 1680 och är mycket omtyckt för dop och vigslar under sommaren. Kapellet ägs idag av Njurunda församling.

image

Kultur & historia

Ångloket

Föreningen Galtströmståget är verksamma i trakten. Verksamheten består i att driva en museijärnväg i anslutning till Galtströms numera nedlagda järnbruk. Föreningens mål framöver är att bygga ut järnvägen, sätta in nybyggda personvagnar i trafik samt att underhålla den redan befintliga banan. De har restaurerat järnvägen samt renoverat brukets gamla tåg och erbjuder turer genom området. Ångloket Loke på 15 hästkrafter inköptes 1887 och användes fram tills bruksdriften lades ned 1916. Sedan fick Loke dra timmer fram till 1931. Åter tuffar nu Loke fram – nu med turister och besökare i passagerarvagnarna.

SCAs bildarkiv

SCA har publicerat ett bildarkiv med över 5 000 historiska bilder från olika lokala verksamheter. Arkivet innefattar en mängd bilder från Galtströms bruk som skildrar såväl verksamheten som livet i Galtström.

Se fler historiska bilder