Upplevelser

Ångloket Loke

Här på Galtströms Bruk har vi vår egen järnväg där du kan göra en historisk resa. Vår trotjänare Loke som anlände till bruket 1887 och då var en modern, stark och effektiv dragare som ersatte 18 hästar, som mödosamt drog de tunga lassen av malm och järn.

Idag är banans längd 2,4 km. I och med den planerade utbyggnaden till Prästviken blir banan 3,6 km, med samma bansträckning som den ursprung­liga banan.