2024-06-01

SCA-dagen

Välkommen till SCA-dagen vid Galtströms herrgård den 1 juni 2024.

Välkommen till SCA-dagen i Galtström

Välkommen till SCA-dagen vid Galtströms herrgård den 1 juni 2024. Vår dag vänder sig till alla som tillsammans med SCA vill fira att Sundsvall fyller 400 år. Under SCA-dagen kommer vi att tydliggöra skogens och skogsindustrins betydelse för regionens och Sundsvalls utveckling.

 

SCA-dagen arrangeras vid Galtströms herrgård med omgivningar klockan 10:00-16:00, med fri entré till visningar, guidningar och uppträdanden under dagen. Temat för SCA-dagen är ”Skogens kraft genom historien och mot en hållbar framtid” och den beskriver vi så här:

 

”SCA-dagen i Galtström den 1 juni visar den tydliga koppling som finns mellan utvecklingen av Sundsvallsregionen och skogen. Sundsvall firar 400 år under 2024 och skogen har på olika sätt funnits med genom stadens historia. Från användning vid dåtidens järnbruk till dagens hållbara skogsbruk med högteknologiska industrier.

 

Med skogen som förnybar resurs skapar SCA fossilfria produkter i form av trävaror, pappersmassa, förpackningspapper och energi. Råvaror och produkter som SCA levererar från Norrland till Sverige och ut i hela världen. I går, i dag och i framtiden bidrar SCA till ett bättre klimat och ett fossilfritt samhälle.”

Läs mer på sca.com/scadagen